Prehľad služieb mobility

Prehľad služieb mobility

  • Príjazd a odjazd technika: prevzatie nákladov za jazdu na miesto poruchy

  • Pomoc na mieste: menšie opravy sa vybavia ihneď

  • Odtiahnutie: k najbližšiemu servisnému partnerovi Mercedes-Benz

  • Taxi, dopravné služby a prostriedky verejnej dopravy: ako krátkodobé riešenie vašej mobility

  • Služba dovezenia vozidla: k vám v okruhu 50 km

  • Náhradné vozidlo: na dobu opravy, až na 3 dni

  • Lietadlo/železnica: bezplatné pokračovanie v cestovaní pre všetkých cestujúcich

  • Hotel: prenocovanie pre vás a všetkých spolucestujúcich, až na 3 dni

  • Návrat s vozidlom: k servisnému partnerovi Mercedes-Benz vo vašom domovskom meste

  • Organizačná pomoc: napríklad pri právnych otázkach alebo jazykových problémoch v zahraničí

Pri neplánovanom zdržaní zostanú majitelia vozidiel Mercedes-Benz v rámci celej Európy mobilní – vďaka službe Mobilo.