Možnosti financovania


Financovanie šité na mieru.

Možnosti financovania


Financovanie šité na mieru.

Štandardné úverové financovanie

Rodičia a ich dcéra sa pri vozidle tešia z ponuky financovania

Štandardné úverové financovanie

Pokiaľ máte záujem o flexibilnú dobu financovania, môžete využiť úverové financovanie. Uzatvorenie zmluvy je rovnako rýchle a jednoduché ako pri finančnom lízingu. Okrem formy nadobudnutia vlastníctva sa úver od lízingu odlišuje zaistením - súčasťou zmluvy o úvere je Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre financovanie formou úveru

usp_car.svg

Flexibilná doba financovania

Je na vás, akú dĺžku splácania úveru si zvolíte.
usp_check.svg

Výhodné podmienky

Aj v prípade financovania formou úveru vám ponúkame výhodné podmienky v podobe úroku a poistenia.
usp_calculator.svg

Transparentné náklady

Vždy jazdíte na najnovšom modeli Mercedes-Benz. Vďaka našim priaznivým podmienkam je to možné.

Ako na to?


Len tri kroky k vysnívanému vozidlu

Úver ešte nikdy nebol tak jednoduchý a rýchly. So značkou Mercedes-Benz sa do cieľa dostaneš pár krokmi.

Ako na to?


Len tri kroky k vysnívanému vozidlu

Úver ešte nikdy nebol tak jednoduchý a rýchly. So značkou Mercedes-Benz sa do cieľa dostaneš pár krokmi.

Často kladené otázky


Otázky a odpovede týkajúce sa úverového financovania

Často kladené otázky


Otázky a odpovede týkajúce sa úverového financovania
  • Je auto financované formou úveru moje?

   Je auto financované formou úveru moje?

   Nie, ste držiteľ, nakoľko je vlastníctvo vozidla založené v prospech MBFS formou Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva (zabezpečenie úverovej zmluvy) V OEV je zapísané vaše meno (obchodné meno spoločnosti) v kolónke držiteľ. Možnosť nakladať z vozidlom máte po riadnom ukončení a splatení úveru a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere. V prípade, že je zmluva o úvere zabezpečená formou Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, ako vlastník je zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla MBFS.

  • Musí byť financované vozidlo poistené?

   Musí byť financované vozidlo poistené?

   Áno, každé vozidlo, ktoré je predmetom financovania musí byť havarijne poistené a zo zákona musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody z prevádzky motorového vozidla.

  • Prídem o auto, akonáhle nebudem môcť leasing alebo úver splácať?

   Prídem o auto, akonáhle nebudem môcť leasing alebo úver splácať?

   Pokiaľ ste pravidelne splácali, môžete pri krátkodobých platobných problémoch požiadať o odklad splátok. Dlhodobé finančné problémy je možné riešiť zmenou leasingovej zmluvy, napríklad znížením pravidelných splátok. Pokiaľ boli vyčerpané všetky možnosti zmien zmluvy alebo nie sú z dôvodu nízkej bonity zákazníka možné iné zmeny, vozidlo sa vracia MBFS, zmluva sa predčasne ukončuje a následne dôjde k finančnému vysporiadaniu po realizácii - odpredaji vozidla.

  • Koľko zaplatím naviac pri finančnom leasingu v porovnaní s kúpou v hotovosti?

   Koľko zaplatím naviac pri finančnom leasingu v porovnaní s kúpou v hotovosti?

   Všeobecne možno povedať, že rozdiel je daný výškou úroku, ktorým je úročená istina (financovaná časť MBFS) a poplatku za uzatvorenie zmluvy. Veľmi ale záleží na type zmluvy, výške akontácie, dĺžky splácania a ďalších podmienok a službách, ktoré sú do finančného produktu zahrnuté. Pokiaľ je v zmluve zahrnuté napríklad poistenie, poistná sadzba je obvykle omnoho výhodnejšia, ako keby ste si poistku uzatvárali sami. Túto výhodu by ste tiež mali pri výpočtoch vziať do úvahy. Slovenská legislatíva vyžaduje od poskytovateľov finančných prostriedkov, aby na ponukách a zmluvách uvádzali RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktorá informuje zákazníka o výške ročného úrokového zaťaženia. Z dôvodu, že je výpočet RPMN legislatívne určený, porovnanie RPMN s konkurenciou Vám pomôže pri rozhodovaní sa o výhode či nevýhode produktu.

  • Aká je najkratšia/najdlhšia možná doba financovania, najnižšia/najvyššia možná akontácia?

   Aká je najkratšia/najdlhšia možná doba financovania, najnižšia/najvyššia možná akontácia?

   Pri finančnom leasingu sa doba financovania pohybuje od 36 do 72 mesiacov, v niektorých prípadoch aj dlhšie. V prípade operatívneho leasingu je možné dobu leasingu skrátiť napr. na 24 mesiacov. Výška akontácie pri finančnom leasingu sa pohybuje medzi 0-60%. V prípade úverového financovania sa doba pohybuje od 12 do 72 mesiacov.