Poistenie Mercedes-Benz

Aby ste vždy jazdili s istotou

Poistenie vozidiel Mercedes-Benz


Poistite sa. Bezpečnosť je prvoradá

Poistenie vozidiel Mercedes-Benz


Poistite sa. Bezpečnosť je prvoradá

V súvislosti s vašom ochranou  myslíme na všetko

V súvislosti s vašom ochranou  myslíme na všetko

Uisťujeme vás, že teraz sa môžete pohodlne usadiť: s prispôsobiteľnými poisteniami vášho Mercedesu si totiž môžete vyskladať svoju ochranu celkom podľa svojich predstáv. Nielenže je vaše vozidlo komplexne poistené, ale máte aj istotu, že bude váš Mercedes v prípade škody opravený v dielni Mercedes-Benz v súlade s predpismi výrobcu.

Viac o poistení


Istota na cestách s plným krytím

Ponuka poistenia

Viac o poistení


Istota na cestách s plným krytím

Ponuka poistenia

 • Havarijné poistenie

  Havarijné poistenie

  Mladí ľudia jazdia v kabriolete Mercedes-Benz

  Havarijné poistenie

  Chráni vaše vozidlo najmä v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti prípadne vandalizmu. V prípade, že je uzatvorené havarijné poistenie ako súčasť leasingovej alebo úverovej zmluvy, je poistné po celú dobu trvania zmluvy fixné. Nenesiete teda riziko jeho zvýšenia. Navyše máte možnosť hradiť poistné mesačne.

  Výhody poistenia:

  • Krytie na územie geografickej Európy
  • Atraktívne poistné sadzby bez dokladovania škodového priebehu
  • Výnimky zo zabezpečenia vozidla (určujú Osobitné poistné podmienky konkrétnej poisťovne pre konkrétnu značku vozidla)
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla
 • Povinné zmluvné poistenie

  Povinné zmluvné poistenie

  Naše produkty poistenia

  Povinné zmluvné poistenie

  Každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla musí uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto povinnosť vyplýva zo zákona a poistná zmluva musí byť platná po celú dobu registrácie držiteľa prípadne vlastníka vozidla v evidencii dopravného inšpektorátu. V prípade, že je uzatvorené PZP ako súčasť leasingovej alebo úverovej zmluvy, je poistné po celú dobu trvania zmluvy fixné. Nenesiete teda riziko jeho zvýšenia. Navyše máte možnosť hradiť poistné mesačne.

  Výhody poistenia:

  • Atraktívne poistné sadzby bez nutnosti dokladovania škodového priebehu
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania bez ohľadu na škodovosť
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Asistenčné služby sú súčasťou poistenia (pre vozidlá do 3,5 tony)
 • Poistenie finančnej straty

  Poistenie finančnej straty

  Poistenie finančnej straty

  Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel do 3,5 tony. 
  Uzatvára sa pre riziko odcudzenia a totálnej škody vozidla. Kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla prípadne trhovou cenou vozidla v čase poistenia a trhovou cenou vozidla v čase poistnej udalosti.

  Výhody poistenia:

  • Atraktívne poistné sadzby
  • Poistné je fixné po celú dobu financovania
  • Poistné je možné splácať v mesačných splátkach bez navýšenia
  • Vozidlo je poistené od prevzatia vozidla
  • V prípade poistnej udalosti získavate dodatočné poistné plnenie
  • Poistenie kryje aj spoluúčasť z havarijného poistenia
 • Doplnkové poistenie

  Doplnkové poistenie

  Digitálne poistenie vozidiel v kokpite vozidla Mercedes-Benz a v aplikácii Mercedes me.

  Doplnkové poistenie

  Havarijné poistenie automaticky nekryje doplnkové pripoistenia, ktoré by mohlo súvisieť s prevádzkou vozidla. Preto Vám ponúkame uzavretie doplnkového pripoistenia, ktoré je možné uzavrieť spolu s havarijným poistením, ide o nasledovné:

  • poistenie batožiny vo vozidle
  • smrť v dôsledku havárie
  • trvalé následky po havárii
  • denné odškodné za liečenie po havárii
  • denné odškodné za pobyt v nemocnici po havárii
  • náklady na zapožičanie náhradného vozidla po havárii (platné pre vozidlá do 3,5 tony)
  • poistenie čelného skla

Poistenie


Zmluvná dokumentácia

Poistenie


Zmluvná dokumentácia

Informácie o finančnom sprostredkovaní


Informácie podľa zákona
č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

Informácie o finančnom sprostredkovaní


Informácie podľa zákona
č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

Samostatný finančný agent:

 

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35728116 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15594/B, zapísaný v NBS v podregistri pre sektor poistenia alebo zaistenia pod číslom: 137721

Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi samostatným finančným agentom

Podmienky uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve