Produkty finančného lízingu


Prehľad lízingových produktov

Finančný leasing je jeden z možných finančných produktov v prípade, že sa chcete po ukončení leasingovej zmluvy stať vlastníkom vozidla. Určite si dobu trvania zmluvy a s ňou spojené mesačné splátky s pevnou úrokovou sadzbou. Bez ohľadu na to, pre ktorý model financovania sa rozhodnete – vždy si zachováte plnú kontrolu nad výdavkami. Produkt je možné vždy doplniť o výhodné poistenie.

Produkty finančného lízingu


Prehľad lízingových produktov

Finančný leasing je jeden z možných finančných produktov v prípade, že sa chcete po ukončení leasingovej zmluvy stať vlastníkom vozidla. Určite si dobu trvania zmluvy a s ňou spojené mesačné splátky s pevnou úrokovou sadzbou. Bez ohľadu na to, pre ktorý model financovania sa rozhodnete – vždy si zachováte plnú kontrolu nad výdavkami. Produkt je možné vždy doplniť o výhodné poistenie.

 • Štandardné financovanie

  Istota pri plánovaní od prvej až po poslednú splátku.

  Obchodník vysvetľuje zákazníkovi produkt Štandardný lízing

  Istota pri plánovaní od prvej až po poslednú splátku.

  Financujte vozidlo podľa svojho želania s pevnou úrokovou sadzbou počas celej doby financovania a v rovnakých mesačných splátkach. Budete mať jasný základ pre vašu kalkuláciu od samého začiatku.

 • Financovanie so zostatkovou cenou

  S tým môžete počítať.

  Obchodník vysvetľuje zákazníkovi produkt Servisný lízing

  S tým môžete počítať.

  Financujte svoje vozidlo s pevnou úrokovou sadzbou a s nízkymi mesačnými splátkami. Na konci doby financovania vozidlo odkúpite poslednou splátkou, a to bez viazanosti kapitálu.

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre financovanie formou finančného lízingu

usp_car.svg

Flexibilná akontácia

Je na vás, akú výšku akontácie si zvolíte.
usp_check.svg

Bez obmedzenia kilometrov

Počet najazdených kilometrov počas doby financovania nie je obmedzený.
usp_return.svg

Transparentné náklady

Vždy jazdíte na najnovšom modeli Mercedes-Benz. Vďaka našim priaznivým podmienkam je to možné.

Často kladené otázky


Otázky a odpovede týkajúce sa lízingu

Často kladené otázky


Otázky a odpovede týkajúce sa lízingu
  • Je auto financované formou finančného lízingu moje?

   Je auto financované formou finančného lízingu moje?

   Nie, vlastníkom je MBFS, ale vy auto používate, ako by bolo vaše a ste jeho držiteľom a prevádzkovateľom. Aj v osvedčení o registrácii vozidla (OEV) je zapísané vaše meno (obchodné meno) v kolónke držiteľ. Spoločnosť MBFS je v OEV zapísaná ako vlastník. Skutočným vlastníkom sa stanete po riadnom skončení leasingovej zmluvy, z ktorej vyplýva vaše výhradné právo auto odkúpiť.

  • Musí byť financované vozidlo poistené?

   Musí byť financované vozidlo poistené?

   Áno, každé vozidlo, ktoré je predmetom financovania musí byť havarijne poistené a zo zákona musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody z prevádzky motorového vozidla.

  • Prídem o auto, akonáhle nebudem môcť leasing alebo úver splácať?

   Prídem o auto, akonáhle nebudem môcť leasing alebo úver splácať?

   Pokiaľ ste pravidelne splácali, môžete pri krátkodobých platobných problémoch požiadať o odklad splátok. Dlhodobé finančné problémy je možné riešiť zmenou leasingovej zmluvy, napríklad znížením pravidelných splátok. Pokiaľ boli vyčerpané všetky možnosti zmien zmluvy alebo nie sú z dôvodu nízkej bonity zákazníka možné iné zmeny, vozidlo sa vracia MBFS, zmluva sa predčasne ukončuje a následne dôjde k finančnému vysporiadaniu po realizácii - odpredaji vozidla.

  • Koľko zaplatím naviac pri finančnom leasingu v porovnaní s kúpou v hotovosti?

   Koľko zaplatím naviac pri finančnom leasingu v porovnaní s kúpou v hotovosti?

   Všeobecne možno povedať, že rozdiel je daný výškou úroku, ktorým je úročená istina (financovaná časť MBFS) a poplatku za uzatvorenie zmluvy. Veľmi ale záleží na type zmluvy, výške akontácie, dĺžky splácania a ďalších podmienok a službách, ktoré sú do finančného produktu zahrnuté. Pokiaľ je v zmluve zahrnuté napríklad poistenie, poistná sadzba je obvykle omnoho výhodnejšia, ako keby ste si poistku uzatvárali sami. Túto výhodu by ste tiež mali pri výpočtoch vziať do úvahy. Slovenská legislatíva vyžaduje od poskytovateľov finančných prostriedkov, aby na ponukách a zmluvách uvádzali RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktorá informuje zákazníka o výške ročného úrokového zaťaženia. Z dôvodu, že je výpočet RPMN legislatívne určený, porovnanie RPMN s konkurenciou Vám pomôže pri rozhodovaní sa o výhode či nevýhode produktu.

  • Čo keď s vozidlom havarujem alebo bude inak poškodené, budem musieť škodu zaplatiť?

   Čo keď s vozidlom havarujem alebo bude inak poškodené, budem musieť škodu zaplatiť?

   V prípade poškodenia vozidla nie ste povinný znášať úhradu za vzniknuté škody. Každé vozidlo na leasing alebo úver musí byť havarijne poistené. Pokiaľ ste teda vinníkom nehody, vzniknutú škodu na Vašom vozidle uhradí poisťovňa z havarijnej poistky (okrem spoluúčasti, ktorou sa na škode podieľate Vy). Pokiaľ ste nehodu nespôsobil a vinník nehody je známy, celá škoda je hradená z povinného zmluvného poistenia vinníka.

  • Čo sa stane v prípade krádeže vozidla , ako prebehne vyrovnanie medzi mnou a MBFS?

   Čo sa stane v prípade krádeže vozidla , ako prebehne vyrovnanie medzi mnou a MBFS?

   V takomto prípade musí dôjsť k likvidácii škody v rámci havarijného poistenia ako u ktorejkoľvek inej poistnej udalosti. Pokiaľ bolo vozidlo odcudzené, leasingová zmluva zaniká. Poistné plnenie sa použije na započítanie so záväzkami nájomcu voči MBFS.