Operatívny lízing Mercedes-Benz


S operatívnym lízingom platíte za používanie, nie za nákup

Operatívny lízing Mercedes-Benz


S operatívnym lízingom platíte za používanie, nie za nákup

Profitujte z výhodných mesačných splátok tak, že si vozidlo prenajmete na operatívny leasing, namiesto toho aby ste ho museli zaplatiť celú kúpnu cenu. Je to moderný a efektívny spôsob financovania určený pre tých, ktorí radi uprednostňujú rýchlu obmenu svojich vozidiel. 

Pri uzatvorení zmluvy je dohodnutá doba trvania zmluvy a predpokladaný kilometrový limit. Po skončení zmluvy sa vozidlo vráti dodávateľovi a Vy si môžete prevziať opät nové vozidlo. Ďalšou výhodou operatívneho lízingu je tiež odstránenie rizík spojených s vlastníctvom vozidla a poklesu jeho zostatkovej hodnoty. Rýchla obmena umožňuje spĺňanie najprísnejších ekonomických, bezpečnostných a ekologických nárokov.

Výhody operatívneho lízingu


Spojenie financovania a služieb prináša mnoštvo výhod

Výhody operatívneho lízingu


Spojenie financovania a služieb prináša mnoštvo výhod

Pre zákazníkov, ktorí majú záujem o plne beztarostnú prevádzku vozidla, je pripravená celá škála servisných služieb:

  • Všetky služby zahnruté v jednej splátke znamenajú jednoduché plánovanie a žiadne neočakávané náklady
  • Môžete sa sústrediť len na svoje podnikanie a nemusíte sa zaťažovať inými starosťami. Tým tiež znížite svoje náklady
  • Vďaka pravidelnému servisu je vaše vozidlo vždy v perfektnom stave a vyhovuje napjprísnejším ekonomickým a ekologickým požiadavkám
  • Rozsah služieb zahrnutých do zmluvy závisí iba na vašich individuálnych potrebách