Aplikácia EQ Ready: často kladené otázky

Nájdite odpovede na vaše otázky týkajúce aplikácie EQ Ready.

Registrácia


Registrácia


  • Prečo je potrebná registrácia?

   Prečo je potrebná registrácia?

   Aplikáciu môžu využívať len zaregistrovaní používatelia, ktorí vďaka nej dokážu zistiť, či by elektrická mobilita bola už v súčasnosti vhodná na ich každodenné jazdenie. Registrácia je potrebná aj s cieľom umožniť adekvátnu ochranu údajov a zaručiť prístup len príslušnému používateľovi.

  • Môžem použiť moje prihlasovacie údaje na portál Mercedes me?

   Môžem použiť moje prihlasovacie údaje na portál Mercedes me?

   Áno, môžete použiť prihlasovacie údaje na portál Mercedes.me. Naším dlhodobým cieľom je dosiahnuť stav, aby vám na využívanie všetkých aplikácií od spoločnosti Mercedes-Benz Group AG stačila jediná registrácia.

  Sledovanie trasy


  Sledovanie trasy


   • Ako funguje automatické sledovanie trasy? (Rozpoznávanie rozjazdu a zastavenia, snímače GPS…)

    Ako funguje automatické sledovanie trasy? (Rozpoznávanie rozjazdu a zastavenia, snímače GPS…)

    Sledovanie trasy možno v aplikácii kedykoľvek manuálne spustiť alebo zastaviť. Na zvýšenie komfortu sme do aplikácie zahrnuli funkciu automatického sledovania trasy. Automatická funkcia sledovania trasy využíva rôzne technológie a snímače chytrého telefónu, napríklad snímače GPS, snímače zrýchlenia, barometer, WLAN, Bluetooth, poloha v rámci siete, kompas alebo gyrometer, ktoré pomáhajú rozpoznať začiatok a koniec jazdy. Ukladanie údajov nasleduje až po rozpoznaní jazdy. Pri automatickom rozpoznávaní jázd sa využíva pomerne nová technológia. Z tohto dôvodu nemožno pri rozpoznávaní vylúčiť chyby. Na ďalšom zdokonaľovaní rozpoznávania cielene pracujeme.

   • Prečo sa zaznamenávanie jazdy začína s oneskorením?

    Prečo sa zaznamenávanie jazdy začína s oneskorením?

    V ojedinelých prípadoch je možné, že automatické sledovanie trasy začne oneskorene zaznamenávať jazdu. Je to spôsobené využívaním stále ešte veľmi mladej a inovatívnej technológie, ako aj kvalitou príjmu v danom čase. Aplikácia využíva rôzne snímače chytrého telefónu, ktoré spoločne identifikujú jazdu. Nakoľko fungovanie niektorých z týchto snímačov závisí aj od kvality príjmu používateľa, je možné, že zaznamenávanie trasy sa spustí s oneskorením. Samozrejme, že kontinuálne pracujeme na ďalšom minimalizovaní možného oneskorenia s cieľom dosiahnuť zaznamenávanie všetkých jázd v plnom rozsahu.

   • Ktoré parametre zohľadňuje aplikácia pri výpočte jazdy?

    Ktoré parametre zohľadňuje aplikácia pri výpočte jazdy?

    Zohľadňujeme tieto parametre: teplota, prejdené kilometre, čas jazdy, brzdenie a zrýchľovanie vozidla, výškový profil a údaje o polohe. S ich pomocou dokážeme čo najrealistickejšie zistiť možný dojazd a spotrebu energie. Takto vzniká individuálne odporúčanie o tom, ako sa elektrická mobilita hodí k správaniu príslušného používateľa počas jazdy. V súvislosti s technologickým pokrokom cielene pracujeme na ďalšom vylepšovaní výpočtov a na poskytovaní čo najpresnejších výsledkov.

   • Môžem automatické sledovanie trasy aktivovať/deaktivovať?

    Môžem automatické sledovanie trasy aktivovať/deaktivovať?

    Áno, toto nastavenie možno kedykoľvek zmeniť v ponuke pod položkou Profil – Ďalšie nastavenia.

   • Sleduje aplikácia trasu každej jazdy (aj keď som len spolujazdec/využívam taxislužbu)?

    Sleduje aplikácia trasu každej jazdy (aj keď som len spolujazdec/využívam taxislužbu)?

    Áno, aplikácia v súčasnosti určuje polohu počas každej jazdy s vozidlom. Pritom nie je podstatné, či používateľ sedí za volantom, alebo sa vezie ako spolujazdec.

   • Môžem vymazať jednotlivé jazdy?

    Môžem vymazať jednotlivé jazdy?

    Áno, jednotlivé jazdy možno vymazať v prehľade jázd. Toto nastavenie možno kedykoľvek zmeniť v ponuke pod položkou Profil – Ďalšie nastavenia.

   • Môžem vymazať všetky jazdy?

    Môžem vymazať všetky jazdy?

    Áno, v ponuke pod položkou Profil – Ďalšie nastavenia možno vymazať všetky jazdy.

   • Prečo aplikácia v režime automatického sledovania trasy nedokáže spoľahlivo rozpoznať moje jazdy?

    Prečo aplikácia v režime automatického sledovania trasy nedokáže spoľahlivo rozpoznať moje jazdy?

    Pri automatizovanom rozpoznávaní jázd využívame pomerne novú technológiu. Z tohto dôvodu nemožno vylúčiť oneskorenia pri rozpoznávaní jazdy. V zriedkavých prípadoch sa žiaľ môže stať, že niektoré jazdy budú rozpoznané len čiastočne, prípadne nebudú rozpoznané vôbec. Na ďalšom zdokonaľovaní rozpoznávania cielene pracujeme.

   • Čo sa stane, ak zaznamenávanie v aplikácii preruším bez toho, aby som prerušil aj jazdu, v dôsledku čoho sa stratí súvislosť medzi mojimi zaznamenanými trasami?

    Čo sa stane, ak zaznamenávanie v aplikácii preruším bez toho, aby som prerušil aj jazdu, v dôsledku čoho sa stratí súvislosť medzi mojimi zaznamenanými trasami?

    Ak aplikácia rozpozná nesúvisiacu jazdu, ďalšia jazda začne opäť s úplne nabitým akumulátorom.

   Analýza bez sledovania trasy


   Analýza bez sledovania trasy


    • Môžem aj bez samotnej jazdy vyskúšať, či by som s elektrickým vozidlom došiel do vytýčeného cieľa?

     Môžem aj bez samotnej jazdy vyskúšať, či by som s elektrickým vozidlom došiel do vytýčeného cieľa?

     Áno, pomocou predikčných funkcií si používateľ už vopred môže overiť, či sa trasa dá prejsť s elektrickým vozidlom.

    • Ako možno vypočítať spotrebu energie na trase, ktorú som reálne neprešiel?

     Ako možno vypočítať spotrebu energie na trase, ktorú som reálne neprešiel?

     Predikčné funkcie využívajú v minulosti zistené rýchlostné profily. Takto môžeme relatívne presne určiť, koľko energie treba na prejdenie týchto trás.

    Spotreba batérie/dát


    Spotreba batérie/dát


     • Ako sa prejaví využívanie aplikácie na spotrebe energie môjho chytrého telefónu?

      Ako sa prejaví využívanie aplikácie na spotrebe energie môjho chytrého telefónu?

      Pri vývoji aplikácie sme kládli dôraz na to, aby nemala veľké nároky na energiu chytrého telefónu. V závislosti od chytrého telefónu a operačného systému sú možné rozdiely v spotrebe energie.

     • Potrebujem na používanie aplikácie internetové pripojenie?

      Potrebujem na používanie aplikácie internetové pripojenie?

      Pri úvodnej registrácii, ako aj pri výpočte simulovanej spotreby elektrického prúdu je potrebné internetové pripojenie. Samotné sledovanie trasy možno realizovať bez internetového pripojenia.

     • Musia byť zapnuté údaje o polohe?

      Musia byť zapnuté údaje o polohe?

      Áno, aplikácia funguje len vtedy, ak má prístup k údajom o polohe používateľa. V operačnom systéme iOS treba pre zisťovanie údajov o polohe vybrať nastavenie "vždy povolené". Toto povolenie možno kedykoľvek deaktivovať v ponuke pod položkou Profil – Ďalšie nastavenia.

     Vozidlá/dojazd


     Vozidlá/dojazd


      • Ktoré vozidlá slúžia ako základ pri simulácii mojich jázd alebo ktoré vozidlá mi budú navrhnuté?

       Ktoré vozidlá slúžia ako základ pri simulácii mojich jázd alebo ktoré vozidlá mi budú navrhnuté?

       V aplikácii je uložené aktuálne portfólio elektrických vozidiel (plnoelektrický a čiastočne elektrický pohon) spoločnosti Daimler AG.

      • Aký presný je výpočet mojich jázd a príslušné vyplývajúce odporúčanie na výber elektrického vozidla?

       Aký presný je výpočet mojich jázd a príslušné vyplývajúce odporúčanie na výber elektrického vozidla?

       Pri vývoji aplikácie sme v prvom rade kládli dôraz na čo najrealistickejšiu a najpresnejšiu prognózu, ktorá používateľom umožní čo najlepší možný odhad.
       Úplne presná simulácia, žiaľ, nie je možná z dôvodu technických možností. Cielene pracujeme na ďalšom vylepšovaní výpočtov, ktoré umožnia získať čo najpresnejší výsledok.

      • Je akumulátor vozidla pred prvou jazdou nabitý?

       Je akumulátor vozidla pred prvou jazdou nabitý?

       Áno, pred začiatkom prvej jazdy je akumulátor vozidla nabitý na 100 %.

      • Ako sa simuluje nabíjanie vozidla?

       Ako sa simuluje nabíjanie vozidla?

       Pri parkovaní v blízkosti osobne vytvorenej nabíjacej stanice (cca 500 m) sa simulované vozidlo nabíja s využitím maximálneho nabíjacieho výkonu akumulátora, prípadne s využitím maximálneho výkonu nabíjacej stanice.

      Možnosti nabíjania


      Možnosti nabíjania


       • Ktoré možnosti nabíjania sa zobrazujú?

        Ktoré možnosti nabíjania sa zobrazujú?

        V aplikácii sa zobrazujú verejné, ako aj osobne vytvorené nabíjacie stanice.

       • Je mnou pridaná možnosť nabíjania viditeľná aj pre ostatných používateľov?

        Je mnou pridaná možnosť nabíjania viditeľná aj pre ostatných používateľov?

        Nie, pridané možnosti nabíjania majú v súčasnosti súkromný charakter, a preto nie sú viditeľné ani využiteľné inými používateľmi aplikácie EQ Ready.

       • Ako rýchlo sa vozidlo nabije pri využití mnou pridanej možnosti nabíjania?

        Ako rýchlo sa vozidlo nabije pri využití mnou pridanej možnosti nabíjania?

        Pri parkovaní v blízkosti možnosti nabíjania, ktorú manuálne pridal používateľ, sa simulované vozidlo nabíja s maximálnym nabíjacím výkonom individuálne zvoleného modelu a s využitím dostupnej kapacity príslušnej nabíjacej stanice.

       Teplota


       Teplota


        • Prečo si môžem vybrať rôzne hodnoty teploty?

         Prečo si môžem vybrať rôzne hodnoty teploty?

         Vonkajšia teplota je jedným z mnohých faktorov, ktoré majú vplyv na dojazd. Túto funkciu sme zahrnuli do aplikácie, aby používateľ mohol vidieť, ako sa dojazd mení v závislosti od vonkajšej teploty.

        • Ako môžem optimalizovať svoj dojazd?

         Ako môžem optimalizovať svoj dojazd?

         Faktory ako spôsob jazdenia, rýchlosť, topografia a vonkajšia teplota majú vplyv na spotrebu energie, a tým aj na skutočný dojazd. Rovnomerné jazdenie a vhodne prispôsobená rýchlosť dokážu dojazd zväčšiť.

        • Prečo nemožno pri nízkej teplote simulovať plnoelektrickú prevádzku hybridných vozidiel?

         Prečo nemožno pri nízkej teplote simulovať plnoelektrickú prevádzku hybridných vozidiel?

         Pri nízkej teplote okolo bodu mrazu sa môže stať, že s hybridnými vozidlami nemožno jazdiť v elektrickom režime, lebo používanie spaľovacieho motora je výhodnejšie vzhľadom na vytváranie dodatočného tepla.

        Všeobecné informácie


        Všeobecné informácie


         • Akú pridanú hodnotu poskytuje aplikácia EQ Ready?

          Akú pridanú hodnotu poskytuje aplikácia EQ Ready?

          Aplikácia EQ Ready ponúka používateľom možnosť sledovať svoje zvyčajné správanie počas jazdy, aby si tak mohli otestovať, či je elektrická mobilita už v súčasnosti vhodná na ich každodenné jazdenie. S pomocou aplikácie sa simuluje každodenné využívanie elektrického vozidla – to všetko v rámci mnohých jázd.

         Údaje


         Údaje


          • Ako sú moje údaje chránené?

           Ako sú moje údaje chránené?

           Spoločnosť Daimler AG prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby nami spravované údaje chránila proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa ustavične zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom. Ďalšie podrobnosti nájdete medzi informáciami v aplikácii (znak informácií vpravo hore).

          • Ako sa spracovávajú údaje?

           Ako sa spracovávajú údaje?

           Spoločnosť Daimler AG zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje používateľa pri poskytovaní aplikácie a jej funkcií v rozsahu potrebnom na tento účel alebo v rozsahu, na ktorý dal používateľ súhlas. Na tento účel aplikácia používa najmä údaje, ktoré uviedol používateľ; v prípade jeho súhlasu používa aj údaje, ktoré sú prítomné v zariadení alebo sú generované pri využívaní funkcií zariadenia (lokalizácia). Ďalšie podrobnosti nájdete medzi informáciami v aplikácii (znak informácií vpravo hore).