[1] Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO₂ podľa skúšobného postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolených prvkov mimoriadnej výbavy.

[2] Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe paliva a oficiálnych špecifických emisiách CO₂ nových osobných motorových vozidiel sú uvedené v „Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a spotrebe elektriny nových osobných motorových vozidiel“, ktorú získate bezplatne na všetkých predajných miestach a v spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

[3] Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania.
Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny a dojazd sú závislé od konfigurácie vozidla.