Nabíjanie doma

Nabíjanie doma

Rýchlejšie nabíjanie z nabíjacej skrinky

Na obrázku: vizualizácia domácej nabíjacej skrinky Mercedes-Benz na stene garáže.

Nabíjacia skrinka Mercedes-Benz umožňuje mnohonásobne rýchlejšie nabíjanie ako z domovej zásuvky.

Rýchlejšie nabíjanie z nabíjacej skrinky

Domáca nabíjacia skrinka Mercedes-Benz je nabíjacou stanicou s pevne pripojeným nabíjacím káblom s dĺžkou približne šesť metrov a jej maximálny výkon nabíjania dosahuje až 22 kW. Akumulátorové elektrické vozidlá Mercedes-Benz alebo hybridné vozidlá Mercedes-Benz dobíjateľné zo siete možno takto nabíjať mnohonásobne rýchlejšie ako z bežnej domovej zásuvky. Počas nabíjania je nabíjací kábel zaistený, aby nedošlo k prerušeniu spojenia, svetelná dióda na nabíjacej skrinke signalizuje stav nabíjania. Autorizácia na prístup sa uskutočňuje pomocou vypínača na kľúč.
Vďaka štandardizácii zástrčky nabíjacej skrinky možno nabíjať nielen vozidlá Mercedes-Benz a smart, ale aj elektrifikované vozidlá iných výrobcov.

Domácu nabíjaciu skrinku Mercedes-Benz si možno zaobstarať prostredníctvom oddelenia popredajných služieb u vášho autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz. Prostredníctvom našich partnerov vám ponúkame poradenstvo týkajúce sa riešení domáceho nabíjania a inštalácie nabíjacej skrinky.

Úplné nabitie modelu EQC z nabíjacej skrinky trvá

11*

hodín

Na obrázku: vizualizácia domácej nabíjacej skrinky Mercedes-Benz.

* Minimálny čas nabíjania z 10 na 100 % stavu nabitia s napájacím napätím 400 V a veľkosťou elektrického prúdu 16 A.

EQC 400 4MATIC: kombinovaná spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km: 22,2; kombinované emisie CO2: 0 g/km. Predbežné údaje.<p>Údaje o spotrebe elektrického prúdu, emisiách CO<sub>2</sub> a dojazde sú predbežné a boli zistené Technickou službou. Typové schválenie ES a potvrdenie o zhode s úradnými hodnotami ešte nie sú k dispozícii. Medzi uvedenými údajmi a úradnými hodnotami sa môžu vyskytnúť odchýlky.</p>