Dizajn

Elektrické vozidlo konečne vyzerá ako Mercedes-Benz

Na obrázku: pohľad na interiér vozidla Mercedes-Benz EQC.

Spoznajte osobne kľúčové vlastnosti EQC

Nastúpte

Nastúpte

Na obrázku: pohľad na exteriér vozidla Mercedes-Benz EQC.

Ešte stále máte záujem spoznať EQC osobne?

Zarezervujte si skúšobnú jazdu už teraz

Zarezervujte si skúšobnú jazdu už teraz

EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,0 - 22,4; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.[1]

Dizajn exteriéru


EQC. Prvé slovo novej reči dizajnu

Nová EQC sa prezentuje avantgardnou jedinečnou estetikou. Je symbolom progresívneho luxusu. Vďaka jasnému, zmyselnému a extrémne redukovanému vedeniu línií je vám hneď jasné: to môže byť jedine elektrické vozidlo Mercedes-Benz.

Dizajn exteriéru


EQC. Prvé slovo novej reči dizajnu

Nová EQC sa prezentuje avantgardnou jedinečnou estetikou. Je symbolom progresívneho luxusu. Vďaka jasnému, zmyselnému a extrémne redukovanému vedeniu línií je vám hneď jasné: to môže byť jedine elektrické vozidlo Mercedes-Benz.

Na obrázku: šikmý pohľad spredu na vozidlo Mercedes-Benz EQC.
Das Video das Exterieurdesign des Mercedes-Benz EQC.
Znova si pozrieť

EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,0 - 22,4; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.[1]

Dizajn interiéru


Fascináciu EQ cítite v každom prvku

Vďaka takmer bezhlučnému elektromotoru si môžete ešte lepšie užívať nový progresívny interiér EQC. Mnohé ozdobné prvky, materiály čalúnenia a farby boli vyvinuté exkluzívne pre EQC a zvýrazňujú jej jedinečnosť.

Dizajn interiéru


Fascináciu EQ cítite v každom prvku

Vďaka takmer bezhlučnému elektromotoru si môžete ešte lepšie užívať nový progresívny interiér EQC. Mnohé ozdobné prvky, materiály čalúnenia a farby boli vyvinuté exkluzívne pre EQC a zvýrazňujú jej jedinečnosť.

Na obrázku: interiér vozidla Mercedes-Benz EQC.

EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,0 - 22,4; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.[1]

Línie výbavy


Objavte osobnosti novej EQC

V rámci alternatívy k sériovej výbave si novú EQC môžete objednať aj s líniou výbavy AMG Line

Línie výbavy


Objavte osobnosti novej EQC

V rámci alternatívy k sériovej výbave si novú EQC môžete objednať aj s líniou výbavy AMG Line

Na obrázku: exteriér vozidla Mercedes-Benz EQC so sériovou výbavou.
Na obrázku: interiér vozidla Mercedes-Benz EQC so sériovou výbavou.
Na obrázku: Mercedes-Benz EQC s interiérom Electric Art.
Na obrázku: Mercedes-Benz EQC s exteriérom AMG Line.
Na obrázku: Mercedes-Benz EQC s interiérom AMG Line
Na obrázku: exteriér vozidla Mercedes-Benz EQC so sériovou výbavou.
Na obrázku: interiér vozidla Mercedes-Benz EQC so sériovou výbavou.
Na obrázku: Mercedes-Benz EQC s interiérom Electric Art.
Na obrázku: Mercedes-Benz EQC s exteriérom AMG Line.
Na obrázku: Mercedes-Benz EQC s interiérom AMG Line
 • Exteriér
 • Interiér

Výber nie je k dispozícii

Zvolená línia výbavy obsahuje výlučne prvky výbavy pre exteriér alebo interiér novej EQC od značky Mercedes-Benz.

 • Sériová výbava
 • Interiér Electric Art
 • Línia výbavy AMG

Výber nie je k dispozícii

Zvolená línia výbavy obsahuje výlučne prvky výbavy pre exteriér alebo interiér novej EQC od značky Mercedes-Benz.

 • Sériová výbava
 • Interiér Electric Art
 • Línia výbavy AMG

Kliknite a potiahnite

Vyberte dve línie výbavy a na ich porovnanie posúvajte ovládací prvok.

Zmeniť línie výbavy
Vybrať líniu výbavy

Na vzájomné porovnanie vyberte dve línie výbavy.

 • Sériová výbava
 • Interiér Electric Art
 • Línia výbavy AMG
 • Sériová výbava
 • Interiér Electric Art
 • Línia výbavy AMG

Elektrická mobilita má dve tváre

Objavte dve línie výbavy exteriéru novej EQC

Na obrázku: exteriér vozidla Mercedes-Benz EQC.
Na obrázku: interiér vozidla Mercedes-Benz EQC.

A tri charaktery

Objavte tri línie výbavy interiéru novej EQC

Na obrázku: línie výbavy vozidla Mercedes-Benz EQC.
Video zobrazuje línie výbavy vozidla Mercedes-Benz EQC.
Znova si pozrieť
Zobrazené prvky výbavy môžu závisieť od konkrétnej krajiny a na jednotlivých trhoch nemusia byť dostupné.

EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,0 - 22,4; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa WLTP“ v zmysle Čl. 2, bodu 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt.&nbsp;Tieto&nbsp;údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.&nbsp;</p>