Finančné služby a servisné ponuky


Informujte sa o aktuálnych finančných službách a servisných ponukách

Finančné služby a servisné ponuky


Informujte sa o aktuálnych finančných službách a servisných ponukách

Lízingová kalkulačka


Skontrolujte náklady

Lízingová kalkulačka


Skontrolujte náklady

Na obrázku: grafické znázornenie rôznych splátok pri financovaní vozidla Mercedes-Benz.

Zistite online a nezáväzne výšku vašej predbežnej lízingovej splátky.

Realistické kalkulácie nákladov si môžete namodelovať pomocou jednoduchej zmeny času platnosti zmluvy alebo jazdného výkonu v kilometroch. Najlepšie bude, ak si to hneď vyskúšate.

EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,0 - 22,4; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO2 podľa WLTP“ v zmysle Čl. 2, bodu 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Údaje o spotrebe paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt.&nbsp;Tieto&nbsp;údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Hodnoty sa líšia v závislosti od zvolenej mimoriadnej výbavy.&nbsp;</p>