Neočakávané momenty.

Potešenie z nečakaného je podstatnou súčasťou dizajnového kódu značky Mercedes-Benz.

Neočakávané momenty.

Naším dizajnom vytvárame zážitok spojený s veľkými emóciami a pozitívne momenty prekvapenia: potešenie z nečakaného, nezvyčajného, vznešeného. Prostredníctvom neočakávaných momentov tvoríme ikony a ich zmyselné inscenovanie.

Stimulujúce kontrasty.

V atmosfére, v ktorej sa prejavuje napätie medzi emóciou a inteligenciou, vytvára dizajnový kód priestor pre stimulujúce kontrasty.

Stimulujúce kontrasty.

Estetický, tvorivý prístup k materiálom, svetu farieb a formálnemu vyjadreniu zodpovedá bipolarite našej značky. Emócia a inteligencia sú póly, ktoré vytvárajú atmosféru napätia a v ktorej vedome hľadáme harmóniu kontrastov a tvoríme stimulujúce kontrasty.

Úžasné tvary.

Pôsobivé tvary sú dôležité pre každý dizajn značky Mercedes-Benz.

Úžasné tvary.

Základom dobrého dizajnu sú pôsobivé tvary, pretože nimi vyjadrujeme silu, harmóniu a súlad. Úžasné tvary sú stredobodom našej práce.

Voľný tvar a geometria.

Čisté línie a zmyselne navrhnuté plochy sa vzájomne dopĺňajú, aby vytvorili skulpturálny kokpit.

Voľný tvar a geometria.

Voľný tvar a geometria sú výrazom skulpturálneho, trojrozmerného tvarovania plôch: základom formovania tvarov značky Mercedes‐Benz je čistá a zrozumiteľná základná geometria, ktorá je zdokonalená zmyselnými, sochársky tvarovanými plochami.

Výrazná kresba tvarov.

Precízny vzhľad svetlometov je výrazným prejavom technickej vyspelosti vozidla so zmyselnými krivkami.

Výrazná kresba tvarov.

Výrazná kresba tvarov slúži dizajnérom Mercedes-Benz na vizuálne vyjadrenie presnosti, rafinovanosti a vyspelej technológie. Nachádza sa v napínavej vzájomnej interakcii so zmyselnými krivkami. Rafinovane tvarované, presné detaily tak zvýrazňujú zmyselné sochársky tvarované telo vozidla.

Prirodzená atraktívnosť.

Zmyselná skúsenosť s tvarmi, farbami a materiálmi je zdrojom prirodzenej atraktívnosti.

Prirodzená atraktívnosť.

Zmyselná skúsenosť – fyzicky príťažlivé, pôsobivé a svalnato tvarované proporcie, rovnako ako prirodzené stimuly, hmatateľné materiály, farby a nálady vytvárajú prirodzenú atraktívnosť.