Neočakávané momenty

Potešenie z nečakaného je podstatnou súčasťou príručky dizajnu Mercedes-Benz.

Neočakávané momenty

Naším dizajnom vytvárame zážitok spojený s veľkými emóciami a pozitívne momenty prekvapenia: potešenie z nečakaného, nezvyčajného, vznešeného. Prostredníctvom neočakávaných momentov tvoríme ikony a ich zmyselné inscenovanie.

Stimulujúce kontrasty

V atmosfére, v ktorej sa prejavuje napätie medzi emóciou a inteligenciou, vytvára príručka dizajnu priestor pre stimulujúce kontrasty.

Stimulujúce kontrasty

Estetický, tvorivý prístup k materiálom, svetu farieb a formálnemu vyjadreniu zodpovedá bipolarite našej značky. Emócia a inteligencia sú póly, ktoré vytvárajú atmosféru napätia a v ktorej vedome hľadáme harmóniu kontrastov a tvoríme stimulujúce kontrasty.

Úžasné tvary

Pôsobivé tvary sú dôležité pre každý dizajn Mercedes-Benz.

Úžasné tvary

Základom dobrého dizajnu sú pôsobivé tvary, pretože nimi vyjadrujeme silu, harmóniu a súlad. Úžasné tvary sú stredobodom našej práce.

Voľné tvary a geometria

Čisté línie a zmyselne navrhnuté plochy sa vzájomne dopĺňajú, aby vytvorili skulpturálny kokpit.

Voľné tvary a geometria

Voľné tvary a geometria sú výrazom skulpturálneho, trojrozmerného stvárnenia plôch: základom návrhu tvarov od značky Mercedes‐Benz je čistá a zrozumiteľná základná geometria, ktorá je zdokonalená zmyselnými, skulpturálne tvarovanými plochami.

Výrazná kresba tvarov

Precízny dizajn svetlometov je výrazným prejavom technickej vyspelosti vozidla so zmyselnými krivkami.

Výrazná kresba tvarov

Výrazná kresba tvarov slúži dizajnérom Mercedes-Benz na vizuálne vyjadrenie presnosti, zušľachtenia a vyspelej technológie. Nachádza sa v napínavej vzájomnej interakcii so zmyselnými krivkami. Rafinovane tvarované, presné detaily tak zvýrazňujú zmyselné a skulpturálne tvary vozidla.

Prirodzená atraktívnosť

Zmyselná skúsenosť s tvarmi, farbami a materiálmi je zdrojom prirodzenej atraktívnosti.

Prirodzená atraktívnosť

Zmyselná skúsenosť – fyzicky príťažlivé, pôsobivé a svalnato tvarované proporcie, rovnako ako prirodzené stimuly, hmatateľné materiály, farby a nálady vytvárajú prirodzenú atraktívnosť.