Proces formovania dizajnu sa realizuje v úzkej spolupráci s výskumnými, vývojovými a výrobnými sektormi.

Všetko začína nápadom a náčrtom.

Všetko začína nápadom a náčrtom.

Na začiatku procesu formovania dizajnu stojí vždy nápad, ktorý sa premietne do náčrtu. Či už v skicári alebo na obrazovke – nápady, ktoré doposiaľ existovali iba v hlave dizajnéra, sa stanú viditeľnými.

Z množstva takto vzniknutých náčrtov sa následne vyberú tie najlepšie a najsľubnejšie, aby sa ďalej upravili na základe geometrických špecifikácií do takej podoby, ktorá z proporcií, rozmerov a grafiky vytvorí súvislý obraz.

Cesta k prvému prototypu.

Detailný hlinený model trojrozmerne oživí dizajnový nápad.

Cesta k prvému prototypu.

Na posúdenie skutočného priestorového účinku sa vybrané návrhy vyhotovia nielen v podobe detailného hlineného modelu v mierke 1:4, ale prezentujú sa aj vizuálne pomocou virtuálneho obrazu zostaveného z dát. Tento obraz sa premieta na „Powerwall“ – obrovské premietacie plátno, na ktorom môžu dizajnéri sledovať svoje návrhy z rôznych perspektív a analyzovať ich.

Môžete si predstaviť vozidlo v správnom rozmere a jedným kliknúť zmeniť napríklad geometriu, farbu či textúru. Obidve metódy majú svoje výhody, pričom virtuálny svet ani dnes nedokáže nahradiť model s vernými rozmermi.

Potom, ako sa tím s konečnou platnosťou rozhodne pre určitý variant, vznikne za pomoci snímacích a frézovacích strojov prvý prototyp v originálnej mierke. Všetky jednotlivé prvky sa vyrobia ručnou prácou. Výsledkom je zdanlivo skutočná predloha, ktorá zviditeľňuje všetky charakteristické znaky nového vozidla.

Vznikne interiér.

Interiér sa v mierke 1:1 prenesie z náčrtu a zvnútra sa zdokonalí.
Všetky jednotlivé prvky hlineného modelu sa vyrobia ručnou prácou.
Mimoriadnu pozornosť venujú dizajnéri Color & Trim výberu materiálov a farieb.

Vznikne interiér.

Aj pri tvorbe interiéru sa v prvom kroku vytvoria náčrty alebo počítačové vizualizácie. Hlinený model v mierke 1:1 umožňuje sledovať vývoj tvarov v trojrozmernom podaní a tak povediac ho zvnútra zdokonaľovať, až kým nevznikne esteticky vydarený pocit priestoru. Zostavia sa viaceré interiéry, ktoré umožnia rozhodnúť sa pre koncepciu, s ktorou sa bude ďalej pracovať.

Na vyhotovenie povrchov vyberú dizajnéri Color & Trim materiály a farby zo stoviek vzoriek poťahov, koží, dreva a kovov. Účinok všetkých materiálov a farieb sa skontroluje za „reálnych podmienok“ na vyrobených modeloch interiéru v mierke 1:1.

Všetky ovládacie a zobrazovacie prvky sa spravidla navrhnú špeciálne pre konkrétne vozidlo a zdokonaľujú sa až do dosiahnutia optimálneho stavu.

Finálna.

Výsledkom procesu formovania dizajnu je prototyp, na ktorého začiatku stál nápad a náčrt.

Finálna.

Exteriér a interiér sa zlúčia do jedného modelu. Tím zložený z odborníkov ručne zostavuje individuálne vyrobené diely ako puzzle a výsledkom je dokonalé vozidlo so všetkými charakteristickými znakmi, ktoré je zdanlivo podobné neskoršie vyrábaným sériovým vozidlám. Na javisko vstúpi nová hviezda.