Proces formovania dizajnu sa realizuje v úzkej spolupráci s výskumnými, vývojovými a výrobnými sektormi.

Všetko začína nápadom a náčrtom

Všetko začína nápadom a náčrtom

Na začiatku procesu formovania dizajnu vždy stojí nápad, ktorý sa premietne do náčrtu. Či už v skicári alebo na obrazovke – nápady, ktoré doposiaľ existovali iba v hlave dizajnéra, sa stanú viditeľnými.

Z množstva takto vzniknutých náčrtov sa následne vyberú tie najlepšie a najsľubnejšie, aby sa ďalej upravili na základe geometrických špecifikácií do podoby, ktorá z proporcií, rozmerov a grafiky vytvorí súvislý obraz.

Cesta k prvému prototypu

Verný hlinený model dá dizajnovému nápadu trojrozmernú podobu.

Cesta k prvému prototypu

Na posúdenie skutočného priestorového efektu sa vybrané návrhy vyhotovia nielen v podobe verného hlineného modelu v mierke 1:4, ale prezentujú sa aj vizuálne pomocou virtuálneho obrazu zostaveného z údajov. Tento obraz sa premieta na „Powerwall“ – obrovské premietacie plátno, na ktorom môžu dizajnéri sledovať svoje návrhy z rôznych perspektív a analyzovať ich.

Možno si tak vozidlo predstaviť v správnych rozmeroch a jediným kliknutím zmeniť napríklad geometriu, farbu či textúru. Obidve metódy majú svoje výhody, pričom virtuálny svet ani dnes nedokáže nahradiť model s vernými rozmermi.

Potom, ako sa tím s konečnou platnosťou rozhodne pre určitý variant, vznikne za pomoci snímacích a frézovacích strojov prvý prototyp v originálnej mierke. Všetky prvky sa vyrábajú ručne. Výsledkom je zdanlivo skutočná predloha, ktorá zviditeľňuje všetky charakteristické črty nového vozidla.

Vzniká interiér

Interiér sa z náčrtu prenesie v mierke 1:1 a zvnútra sa zdokonalí.
Všetky prvky hlineného modelu sa vyrábajú ručne.
Mimoriadnu pozornosť venujú dizajnéri Color & Trim výberu materiálov a farieb.

Vzniká interiér

Aj pri vytváraní interiéru sa v prvom kroku vytvoria náčrty príp. počítačové vizualizácie. Hlinený model v mierke 1:1 umožňuje sledovať vývoj tvarov v trojrozmernej podobe a takpovediac ho zvnútra zdokonaľovať, až kým nevznikne esteticky dokonalý pocit z priestoru. Zostavia sa viaceré interiéry, ktoré umožnia rozhodnúť sa pre koncepciu, s ktorou sa bude ďalej pracovať.

Na vyhotovenie povrchov vyberú dizajnéri Color & Trim materiály a farby zo stoviek vzoriek látok, koží, dreva a kovov. Pôsobenie materiálov a farieb sa skúma v „reálnych podmienkach“ na modeloch interiéru vyrobených v mierke 1:1.

Všetky ovládacie a zobrazovacie prvky sa spravidla navrhnú špeciálne pre konkrétne vozidlo a zdokonaľujú sa až do dosiahnutia optimálneho stavu.

Finále

Výsledkom procesu formovania dizajnu je prototyp, na ktorého začiatku stáli nápad a náčrt.

Finále

Exteriér a interiér sa zlúčia do jedného modelu. Tím zložený z odborníkov ručne zostaví individuálne vyrobené diely, ako puzzle a výsledkom je dokonalé vozidlo so všetkými charakteristickými znakmi, ktoré je zdanlivo podobné neskoršie vyrábaným sériovým vozidlám. Na javisko vstúpi nová hviezda.