Poháňaná zajtrajškom

Na ceste k trvalej udržateľnosti

Na ceste k trvalo udržateľnej mobilite


Náš boj proti vetru je ukončený

Od vynájdenia automobilu zvádza výrobca vozidiel Mercedes-Benz boj proti vetru. Čoskoro budeme ale partnersky spolupracovať. Od roku 2022 čerpajú všetky výrobné závody Mercedes-Benz po celom svete elektrický prúd už len z obnoviteľných zdrojov energie. Tým sme dosiahli ďalší míľnik na ceste k trvalej udržateľnosti.

Na ceste k trvalo udržateľnej mobilite


Náš boj proti vetru je ukončený

Od vynájdenia automobilu zvádza výrobca vozidiel Mercedes-Benz boj proti vetru. Čoskoro budeme ale partnersky spolupracovať. Od roku 2022 čerpajú všetky výrobné závody Mercedes-Benz po celom svete elektrický prúd už len z obnoviteľných zdrojov energie. Tým sme dosiahli ďalší míľnik na ceste k trvalej udržateľnosti.

Na obrázku: osvetlené veterné koleso počas noci.
Video prezentuje cestu k trvalo udržateľnej mobilite.
Znova si pozrieť

EQC 400 4MATIC: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20.1 - 21.5; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny a dojazd sú závislé od konfigurácie vozidla.</p>

Na ceste do trvalo udržateľnej budúcnosti


Inovácia sa snúbi s víziou

Mercedes-Benz bol vždy symbolom inovácie – avšak nielen vozidlá sa každý deň zdokonaľujú. Rozmanité iniciatívy už dnes vytvárajú základ trvalo udržateľného zajtrajška. Zistite viac o rozličných projektoch.

Na ceste do trvalo udržateľnej budúcnosti


Inovácia sa snúbi s víziou

Mercedes-Benz bol vždy symbolom inovácie – avšak nielen vozidlá sa každý deň zdokonaľujú. Rozmanité iniciatívy už dnes vytvárajú základ trvalo udržateľného zajtrajška. Zistite viac o rozličných projektoch.

Na ceste k CO2 neutrálnej mobilite

EQC na ceste nižšej triedy pri mori.

Na ceste k CO2 neutrálnej mobilite

Mobilita bez emisií – s touto víziou sa zaväzujeme k ochrane klímy a udržiavaniu čistoty ovzdušia. Je kľúčovým prvkom našej trvalo udržateľnej obchodnej stratégie. Našou ambíciou pritom je, aby do roku 2039 bol celý náš vozový park nových vozidiel CO2 neutrálny.

Factory 56

Obrázok novej výrobnej haly Factory 56.

Factory 56

Osem mesiacov po položení základného kameňa jedného z najmodernejších výrobných automobilových závodov na svete poskytuje divízia Mercedes-Benz Cars prvé detailné náhľady základných princípov výrobnej haly Factory 56.

EQC 400 4MATIC: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20.1 - 21.5; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny a dojazd sú závislé od konfigurácie vozidla.</p>

Na ceste k trvalo udržateľnej výrobe


EQC x trvalá udržateľnosť: kontrola trvalej udržateľnosti

Od recyklovaného plastu až po obnoviteľné suroviny – s viac ako 100 trvalo udržateľnými komponentmi vyjadruje filozofia dizajnu vozidla EQC myšlienku moderného a trvalo udržateľného luxusu. Zisti, ako sa to v skutočnosti prejavuje na vozidle EQC.

Na ceste k trvalo udržateľnej výrobe


EQC x trvalá udržateľnosť: kontrola trvalej udržateľnosti

Od recyklovaného plastu až po obnoviteľné suroviny – s viac ako 100 trvalo udržateľnými komponentmi vyjadruje filozofia dizajnu vozidla EQC myšlienku moderného a trvalo udržateľného luxusu. Zisti, ako sa to v skutočnosti prejavuje na vozidle EQC.

Odhalenie EQC vo výrobnej hale
Odhalenie EQC vo výrobnej hale
Znova si pozrieť

Karoséria vozidla Mercedes Vito vo výrobe

Šetrenie, recyklovanie a zhodnocovanie prírodných zdrojov

Od hodnotového reťazca až po kolobeh tvorby hodnôt. S rastúcim globálnym dopytom po mobilite ubúdajú prírodné zdroje. Preberáme zodpovednosť a našu spotrebu prírodných zdrojov odpájame od rastu našich výrobných kapacít.

Vozidlo Mercedes na ceste nižšej triedy

Modely Mercedes-Benz s ekologickým certifikátom

Ekologickosť našich vozidiel je zdokumentovaná verifikovanými ekologickými certifikátmi. Tu nájdete všetky informácie o spotrebe, emisiách a ekologickej bilancii, ako aj o použití obnoviteľných surovín a recyklátov.

EQC 400 4MATIC: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20.1 - 21.5; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny a dojazd sú závislé od konfigurácie vozidla.</p>

Na ceste k novým alternatívam


Naša motivácia: pokrok

Ako priekopníci v automobilovom priemysle sa každý deň usilujeme o inovácie týkajúce sa mobility, ktorá šetrí prírodné zdroje. Zistite viac o našich alternatívnych technológiách pohonu a objavte naše nápady týkajúce sa vozidiel, koncepcie mobility a e-mobility.

Na ceste k novým alternatívam


Naša motivácia: pokrok

Ako priekopníci v automobilovom priemysle sa každý deň usilujeme o inovácie týkajúce sa mobility, ktorá šetrí prírodné zdroje. Zistite viac o našich alternatívnych technológiách pohonu a objavte naše nápady týkajúce sa vozidiel, koncepcie mobility a e-mobility.

Palivový článok F-Cell

Pohľad z profilu na stojace vozidlo GLC F-Cell.

Palivový článok F-Cell

Moderné vozidlo s palivovými článkami poháňa elektrická energia, ktorá sa s využitím palivových článkov získava z vodíka. Vodíkové vozidlá z dielne Mercedes-Benz sú progresívne, pretože nevylučujú žiadne emisie CO2 ani lokálne škodliviny.

Štúdia Concept EQ – nový pohľad na mobilitu

Pohľad na zadnú časť vozidla EQ na ceste nižšej triedy pri mori.

Štúdia Concept EQ – nový pohľad na mobilitu

Mercedes-Benz vstupuje do novej etapy. Značka EQ ponúka rozsiahly ekosystém produktov, služieb, technológií a inovácií zameraných na elektrickú mobilitu. Spektrum siaha od elektrických vozidiel cez nabíjacie skrinky a nabíjacie služby až po domáce akumulátory energie.

GLC F-CELL: kombinovaná spotreba vodíka: 0,34 kg/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km; kombinovaná spotreba prúdu: 13,7 kWh/100 km. <p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO<sub>2</sub> podľa skúšobného postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektriny bola zistená na základe nariadenia 692/2008/ES.</p>

Na ceste do elektrizujúcej budúcnosti


Vitajte vo svete EQ

Nová značka elektrickej mobility od značky Mercedes-Benz. Zistite viac o fascinujúcich produktoch a inovatívnych koncepciách vozidiel a zažite budúcnosť už dnes.

Na ceste do elektrizujúcej budúcnosti


Vitajte vo svete EQ

Nová značka elektrickej mobility od značky Mercedes-Benz. Zistite viac o fascinujúcich produktoch a inovatívnych koncepciách vozidiel a zažite budúcnosť už dnes.

EQ na nabíjacej stanici pri dome
EQ na nabíjacej stanici pri dome
Znova si pozrieť

EQC 400 4MATIC: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20.1 - 21.5; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny a dojazd sú závislé od konfigurácie vozidla.</p>

Hybridné vozidlo dobíjateľné zo siete Triedy A s pohonom EQ Power počas nabíjania na nabíjacej stanici.

EQ Power: hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete od značky Mercedes-Benz

EQ Power: hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete od značky Mercedes-Benz

Nová dynamika, efektívnosť a nový dojazd pre všetky segmenty vozidiel

Nová dynamika, efektívnosť a nový dojazd pre všetky segmenty vozidiel

Trieda A 250 e kompaktný sedan: vážená spotreba paliva 1.5 l/100 km (max.), vážené emisie CO2 32.0 – 34.0 g/km, vážená spotreba elektriny 14.8 –15.7 kWh/100 km.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o „hodnoty CO<sub>2</sub> podľa skúšobného postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Spotreba elektriny bola zistená na základe nariadenia 692/2008/ES.</p>

EQC 400 4MATIC: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20.1 - 21.5; emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Spotreba elektriny a dojazd boli zistené na základe nariadenia 692/2008/ES. Spotreba elektriny a dojazd sú závislé od konfigurácie vozidla.</p>