Sprinter šasi | Transportéry Mercedes-Benz

Solídny základ: Sprinter šasi.

Progresívny, efektívny, spoľahlivý.

Konfigurovať teraz

Progresívny, efektívny, spoľahlivý.

Šasi Sprinte ponúka so svojimi 3 dĺžkami vozidla, ako aj štandardnou kabínou vodiča alebo dvojitou kabínou pôsobivú rozmanitosť. V prípade vozidiel s predným náhonom sú v porovnaní s vozidlami s náhonom na zadné kolesá výhodami výhodná základná cena a prídavné užitočné zaťaženie. Vodiči profitujú z inteligentnej koncepcie ovládania a zobrazovania, ako aj z modulárnej koncepcie odkladania, ktorú možno podobne ako výber multimediálnych a asistenčných systémov individuálne prispôsobiť používaniu vozidla.

Prednosti.

  1. Koncepcia produktu
  2. Zosieťovanie
  3. Riešenia pre odvetvia
  4. Bezpečnosť
  5. Hospodárnosť
Pastva pre oči, praktickosť pre prácu.

Už z optického hľadiska je kabína vozidla Sprinter šasi so svojím obložením chladiča typickým pre značku Mercedes-Benz a moderne tvarovanými svetlometmi veľmi zaujímavým prvkom. Ergonomicky štruktúrovaný kokpit presvedčí výnimočnou funkčnosťou. Napríklad modulárnym konceptom odkladacích priečinkov a funkciou KEYLESS-START. V štandardnej kabíne sa na miesto nasadenia môžu odviezť 3 osoby, v dvojitej kabíne dokonca aj malé tímy zložené z maximálne 7 osôb. Za kabínou ponúkajú vozidlá Sprinter šasi s 3 dĺžkami vozidla vhodný základ pre mnohé riešenia nadstavieb a rozšírení špecifické pre príslušné použitie.

Vaša mobilita 4.0.

Aby bola práca čo najekonomickejšia a najpríjemnejšia, je pre modely Sprinter na želanie dostupné rádio, ako aj multimediálny systém a riešenia pre konektivitu. Podľa potreby obsahuje ponuka rádio s technológiou Bluetooth® a funkciou handsfree až po multimediálny systém s dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením, rýchlou navigáciou na pevnom disku s 3D zobrazením mapy a integráciou smartfónu. Ovládanie je také, ako si želáme: jednoduché. Multimediálne systémy možno ovládať napríklad pomocou dotykového displeja s vysokým rozlíšením alebo pomocou multifunkčného volantu. Všetky ovládacie a zobrazovacie prvky sú dobre prístupné a ľahko čitateľné.

Sprinter je všade tam, kde treba niečo prepraviť.

Sprinter šasiposkytuje veľa možností: vďaka jeho pôsobivej rozmanitosti variantov is môžete nakonfigurovať vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou až do 5 500 kg. V prípade potreby je možné prestavbou na ťahač návesov zavesiť až 5 250 kg pri prípustnej celkovej hmotnosti ťahača 8 750 kg.

Istota na vašej ceste za úspechom.

Pevným základom modelu Sprinter zostáva hrubá kostra, ktorá je vďaka svojej konštrukcii a zloženiu materiálov mimoriadne stabilná. K tomu sa pridávajú početné asistenčné systémy. Pretože aj ten najskúsenejší vodič sa dostane do situácií, v ktorých môže byť podpora vítaná a užitočná. Ponuka obsahuje sériovo vyrábaného asistenta jazdy pri bočnom vetre a aktívneho asistenta brzdenia až po asistenta udržiavania v jazdnom pruhu. V najhoršom prípade môže vodiča v prípade kolízie ochrániť sériový airbag. Na želanie je k dispozícii 5 ďalších airbagov pre vodiča a spolujazdca.

Hospodárne v každom ohľade.

Model Sprinter ukazuje svoju hospodárnosť od začiatku: so svojou atraktívnou začiatočnou cenou a množstvom možností konfigurácie, pri ktorých si objednáte presne to, čo skutočne potrebujete. A pretože radi vylepšujeme už aj tak dobré veci, tak sme z hľadiska spotreby ešte viac zoptimalizovali naše dieselové motory. Dodatočné plusové body pre dobré hospodárenie vašej spoločnosti vďaka väčšiemu užitočnému zaťaženiu o približne 50 kg1. Takto spája model Sprinter šetrnú spotrebu paliva a inteligentné funkcie do dokonale hospodárneho riešenia mobility.

1

V kombinácii s náhonom na predné kolesá, v porovnaní s náhonom na zadné kolesá.

Možno ho prispôsobiť takmer každej požiadavke.

Rozmanitosť variantov, ktorá sa zhoduje s rozmanitosťou prepravy nákladu.

Početné varianty vozidla a možnosti výbavy umožňujú presné prispôsobenie vozidla Sprinter šasi prepravnej úlohe. Ak je rozhodujúcim faktorom užitočné zaťaženie, tak najlepšou voľbou je hmotnostný variant 5 500 kg. Do štandardnej kabíny sa zmestia až 3 osoby. V dvojitej kabíne sa môžu na miesto nasadenia dokonca odviezť malé tímy zložené z maximálne 7 osôb. Pre špeciálne požiadavky odvetví sú navyše k dispozícii početné riešenia od výrobcov nadstavieb v osvedčenej kvalite.

Prehľad rozmanitých variantov Sprinter šasi:

  • 3 dĺžky vozidla: kompaktná, štandardná a dlhá
  • 2 kabíny vodiča: štandardná kabína vodiča a dvojitá kabína vodiča
  • K dispozícii s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3 000 kg, 3 500 kg, 4 100 kg a 5 000 kg, navyše početné varianty so zvýšenou a zníženou hmotnosťou pre najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť až 5 500 kg
  • Maximálne užitočné zaťaženie viac ako 3 000 kg v prípade hmotnostného variantu 5 500 kg
  • K dispozícii s náhonom na predné kolesá, náhonom na zadné kolesá a s náhonom na všetky kolesá

Novinka: Náhon na všetky kolesá 4x4 s funkciou Torque-on-Demand.

Zlepšuje trakciu a bočnú stabilitu, keď je to potrebné: variabilný náhon na všetky kolesá rozdeľuje hnaciu silu úplne podľa potreby na prednú a zadnú nápravu. Systém sa pritom v priebehu milisekúnd plne automaticky prispôsobí jazdným podmienkam.

Uľahčuje ťažkú prácu.

Sprinter šasi

Mercedes PRO: zjednodušuje váš bežný pracovný deň.

Mercedes PRO je značka od Mercedes-Benz Vans pre digitálne služby pre všetko, čo súvisí s vašim transportérom Mercedes-Benz. Našim cieľom je poskytnúť vám možnosť zjednodušiť a zefektívniť váš bežný pracovný deň s vozidlom vďaka digitálnym službám. Našou ambíciou je prepojiť vaše potreby s technológiami, ktoré sme vyvinuli, a následne ich inteligentným spôsobom integrovať do vašej každodennej práce.

Mercedes PRO connect: Digitálne produkty pre vaše vozidlo.

Objavte všetky produkty Mercedes PRO connect1 na jednom mieste a zistite, ktoré sú k dispozícii pre vaše vozidlo.

Súčasti Mercedes PRO connect.

Zistite viac o súčastiach služby Mercedes PRO connect a o tom, ako ju môžete využívať1.

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect.

Tu nájdete užitočné návody a takisto otázky a odpovede týkajúce sa zriadenia a používania služieb v praxi.

1

Mercedes PRO connect je k dispozícii pre vozidlá Vito, eVito, Sprinter, eSprinter a Trieda V. Služby Mercedes PRO connect sú k dispozícii pre vozidlá eVito vyrábané od 03/2019. Podrobné informácie o tom, ktoré služby sú dostupné pre vaše vozidlo, sú uvedené v časti Prehľad služieb Mercedes PRO connect.

Nadstavbové riešenia na mieru.

Aby váš transportér spĺňal vaše profesionálne požiadavky.

Pokiaľ sú vaše potreby trochu špeciálnejšie, tak sa môže hodiť, že Mercedes-Benz má pre vás to správne riešenie. Pomôžeme a ponúkneme vám kvalitné, optimálne použiteľné nadstavbové riešenia z jedného zdroja alebo od našich certifikovaných partnerov. Vďaka tomu budete optimálne vybavení pre vaše použitie na stavbách alebo v oblasti dodávania tovaru a vykonávania remesiel.